tirsdag 15. november 2011

Chimera - Gert Nygårdshaug

En spennende roman om en økologisk katastrofe som helt sikkert kan skje en gang om ikke vi mennesker passer på miljøet vårt i fremtiden. Gert klarer alltid å spinne på vår fantasi og vår skrekk for katastrofer.

Jeg tok denne på lydbok i bilen, lest av Ivar Nergaard. Jeg liker han som oppleser.


Forlaget skriver om denne boka:

Den norske zoologen, veterinæren og skarpskytteren Karl Iver Lyngvin blir headhuntet til CORAC, en forskningsstasjon i Kongos regnskog der et tyvetalls andre forskere driver studier på hvordan regnskogens flora og fauna påvirkes av klimaendringene. Sammen med den unge australske entomologen Zoe Wildt opplever Karl Iver noe som kan komme til å få svært dramatiske konsekvenser. Ikke bare for Karl Iver, men for hele klodens fremtid.

I Gert Nygårdshaugs nye roman knyttes ubestridelige fakta og forfatterens grundige research sammen til en fiksjon som blir et høyaktuelt og spenningsfylt drama. Chimera er en klassisk Nygårdshaug-roman med sterke thriller-elementer og med et tema som allerede i nær framtid kan bli uhyggelig aktuelt.

Ingen kommentarer: