fredag 3. desember 2010

Ildens øye - Jorun Thørring (krim)

Det brenner i Tromsø og en mann blir funnet omkommet. Samtidig dukker det opp en mann som ble erklært død under Tromsøs forrige store bybrann i 1969. Har disse to dødsfallene noe med hverandre å gjøre? Aslak Eira må etterforske begge brannene, men vitnene fra 1969 er ikke til å bli klok på eller de er brakt til taushet, hvem snakker sant og hva skjedde egentlig den gang?

Forlaget skriver om innholdet:
Tromsø i 1969. Det brenner i trehusbebyggelsen i Tromsø og når flammene er under kontroll finner brannmannskapet to døde mennesker i kontorbygningen til firmaet Andreas Fjeld A/S, den ene identifiseres som Fjelds eldste sønn, Karl. Oktober 2007 dukker det opp en mann på døren til familien Fjelds bolig som presenterer seg som Karl. Mange spørsmål dukker opp. Hvorfor har han ikke gitt livstegn fra seg? Hvem er gravlagt i hans sted? Karl forsvinner igjen og en ny dødsbrann oppstår i sentrum. Aslak Eira får ansvaret for etterforskningen av to dødsbranner med førti års mellomrom.

Nok en glitrende roman av Jorun Thørring som jeg hadde vanskelig for å legge ifra meg.

Ingen kommentarer: