lørdag 1. mai 2010

Røde knokler – Ann Cleeves

Dette er Cleeves’ 3. roman om politietterforsker Perez på Shetlandsøyene.
Handlingen foregår i et lite samfunn som skjuler gamle hemmeligheter, både fra 1400 tallet og fra etterkrigstiden. Gamle knokler blir funnet på et utgravingssted og så skjer et par ulykker; en skyteulykke og et selvmord, men var det ulykker…?


Mange navn å forholde seg til, gjorde at jeg syntes denne boken ble forholdsmessig forvirrende. Hvem var broren til han og var det faren til han tredje igjen….. Jeg ble nok distrahert underveis i boka og fant den ikke så fengende og så bra som Ann Cleeves første bok; Svart som ravnen og andre bok: Hvite netter - men absolutt lesbar :)

Ingen kommentarer: